parallax background

Notuleerservice

De opdracht

Helder en foutloos uitwerken van het vergaderverslag. Dit kan op de volgende manieren:

 • Beknopt samenvattend
 • Uitgebreid samenvattend
 • Woordelijk

De afspraken

 

De opdrachtgever draagt zorg voor:

 • Tijdig sturen van de vergaderstukken, uiterlijk twee werkdagen voordat de vergadering plaatsvindt
 • Een duidelijk overzicht van de deelnemers aan de vergadering
 • Een verslagformat in Word, als dit beschikbaar is. Bij het niet beschikbaar stellen van een format wordt het verslag in eigen format opgesteld
 • Bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon voor de vergadering
 • Tijdige betaling van de factuur

 

 De opdrachtnemer draagt zorg voor:

 • Het vooraf doornemen van de stukken
 • Aanwezigheid tijdens de vergadering
 • Het uitwerken van het verslag in het gewenste of eigen format
 • Het leveren van verslag binnen vijf werkdagen (dus zaterdag en zondag niet meegerekend)
 • Het verwerken van eventuele correcties op het verslag

De factuur

De factuur voldoet aan de gangbare voorschriften en bevat de volgende elementen:

 • De vergaderduur: het eerste uur en daarna per minuut
 • Reiskosten € 0,25 per km
 • Eventuele parkeerkosten
 • BTW21%

Het bedrag wordt berekend aan de hand van de vergaderduur. De aanvangstijd is de tijd waarop de vergadering volgens afspraak moet beginnen. De eindtijd is wanneer de voorzitter de vergadering sluit. Het eerste uur wordt altijd berekend, ook als de vergadering korter duurt. Na het eerste uur wordt een berekening per minuut gemaakt. De tarieven voor de soorten verslaglegging zijn:

 

soort verslag eerste uur overige uren
Beknopt samenvattend 130,00 100,00
Uitgebreid samenvattend 160,00 140,00
Woordelijk 175,00 160,00

 

Annulering

Bij annulering korter dan 24 uur van tevoren wordt 50% van de afgesproken vergadertijd in rekening gebracht.Aan eerder gedane annuleringen zijn geen kosten verbonden.